V Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum sportowe

Nasza szkoła

Dziś nasza szkoła to wykształcone i życzliwe Grono Pedagogiczne, to nowoczesne i przestronne klasopracownie bogato zaopatrzone w pomoce dydaktyczne, to bezproblemowy dostęp do Internetu, to baza do uprawiania sportu na najwyższym poziomie.

Zarys historii szkoły

Pierwsi uczniowie przekroczyli mury naszej szkoły 1 września 1957 r. Była to wówczas Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie, która powstała na nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obrońców Stalingradu (dzisiaj ul. Hetmańska 38). Wyniki sportowe osiągane przez uczniów oraz zaangażowanie grona pedagogicznego spowodowały, że w 1973 r. decyzją władz oświatowych Rzeszowa placówka uzyskała status szkoły sportowej stopnia podstawowego od klasy IV do VIII. "Dziewiątka" skupiała dzieci i młodzież uczącą się i uprawiającą piłkę nożną, koszykówkę, akrobatykę i lekkoatletykę z terenu całego miasta.
W celu umożliwienia młodzieży dalszego rozwoju pasji sportowych oraz kontynuacji nauki 1 września 1977 r. utworzono i zlokalizowano w tym samym obiekcie V Liceum Ogólnokształcące. Znaleźli w nim miejsce zarówno absolwenci "dziewiątki", jak i inni uczniowie.
W roku 2005, w celu kontynuacji tradycji i sukcesów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9, przy V LO utworzono Gimnazjum Sportowe. W gimnazjum uczą się przyszli lekkoatleci, piłkarze, siatkarze i akrobaci.
W 2009 r. w ramach V LO powstała pierwsza w województwie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej chłopców.

Gimnazjum Sportowe oraz V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, Szkoła Mistrzostwa Sportowego - czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 to szkoły, w których kształcenie ogólne połączono z ideami walki fair play obowiązującej w sporcie. Poczucie zdrowej rywalizacji i wzajemnego poszanowania procentuje pozytywną atmosferą panującą w szkole, dzięki której każdy może realizować swoje pasje i zainteresowania.

Zobacz archiwalne fotografie z kroniki szkolnej:
http://www.lo5.resman.pl/html/20070308/index.html

 

 

Zobacz galerię zdjęć naszej szkoły:

        

AKS RESOVIA Youtube.com

GALERIE ZDJĘĆ